Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci

z ZeSPoŁEM
Downa

Wydarzenia
Nasze cele
Galeria
Sponsorzy
Kontakt
1%

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez: - współpracę

z władzami i instytucjami opieki społecznej, fundacjami, służbą zdrowia i pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi

i zagranicznymi. - współdziałanie w rehabilitacji leczniczej

i zawodowej prowadzonej przez powołane do tego instytucje, - organizowanie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób

z zespołem Downa, - organizowanie spotkań, prelekcji

i szkoleń na temat rehabilitacji, terapii, ochrony zdrowia, edukacji

i przystosowania społecznego dzieci z zespołem Downa, - organizowanie wzajemnej pomocy oraz kontaktów dzieci z zespołem Downa i ich rodzin, - organizowanie pomocy w zaspokajaniu potrzeb medycznych, socjalnych

i prawnych dzieci z zespołem Downa i ich rodzin, - wszelkie inne prawem dozwolone formy działalności dla dobra dzieci

z zespołem Downa.

Celem Stowarzyszenia jest: - działanie na rzecz pomocy rodzinom dzieci z zespołem Downa w zakresie ochrony zdrowia, doboru terapii, kontaktu ze specjalistami, rehabilitacji oraz szeroko pojętej pomocy społecznej, - niesienie pomocy dzieciom z zespołem Downa i ich rodzicom i opiekunom we wszystkich dziedzinach życia, - ochrona życia, zdrowia

i godności dzieci z zespołem Downa i ich rodziców

i opiekunów oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia, - gromadzenie informacji o sytuacji zdrowotnej i warunkach socjalnych dzieci z zespołem Downa z terenu regionów jeleniogórskiego, legnickiego

i wałbrzyskiego, - otoczenie efektywną opieką dzieci

z zespołem Downa, - integracja osób z zespołem Downa

z resztą społeczeństwa.

Nasze cele :

KRS: 0000210992

Wydarzenia

Muzykalnie

Urodzinowo

Na sportowo

Zarząd Główny Stowarzyszenia informuję, że w dniu 20 maja 2016 r. o godz. 17:00 w klubie ORLIK w Jeleniej Górze przy ul. Wita Stwosza 6 odbędzie się Walne Zebranie Członków Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa podczas którego odbędą się wybory do władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Plan Walnego Zebrania 1. Wybór przewodniczącego Zebrania i sekretarza. 2. Wybór komisji skrutacyjnej. 3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku 2015. 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu w roku 2015. 5. Przedstawienie bilansu i rachunku wyników Stowarzyszenia za 2015 r. 6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2015 r. 7. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej 8. Głosowanie wniosku o zatwierdzeniu wyniku finansowego Stowarzyszenia za 2015 r. 9. Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium aktualnemu Zarządowi.

10. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję. 11. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 12. Sprawy organizacyjne. 13. Dyskusja i wolne wnioski. 14. Zamknięcie zebrania. Przypominamy, iż zgodnie z aktualnym Statutem Stowarzyszenia czynne i bierne prawo wyborcze mają: członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. Prosimy o punktualne przybycie. Dla ważności podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność na zebraniu ponad połowy członków Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia

Bądź na bieżąco. Tutaj zawsze najświeższe informacje

Pływająco

Bojowo

Piknikowo

Wycieczkowo

Słonecznie

Zawsze wesoło

Kontakt

JELENIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN

I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA

KRS: 0000210992,

NIP: 6112522095,

REGON: 231210520

KRS

Członkowie Reprezentacji Funkcja lub Stanowisko: Prezes Zarządu -Cezary Staroń tel; 607 445 991

Z-ca Zarządu - Bożena Tarłowska tel: 796 400 760 Sekretarz - Stanisława Konstantino

Skarbnik - Alicja Gargaś

884 632 170

jgoradown@op.pl

Komisja Rewizyjna :

Anna Chrostek

Katarzyna Marek

Krzysztof Muraszko

Jelenia Góra ul.Staromiejska 5/3

nr konta bankowego :

08 1090 1926 0000 0001 0261 0082


Projektowanie stron www - LandingPL.pl